Varför välja hemskolning för sina barn?

Det här är inte en lätt fråga att besvara då varje familj är unik och anledningarna till att vilja hemskola sina barn kan variera kraftigt från familj till familj. Däremot kommer jag ta upp vilka anledningarna som är grunden till att jag själv väljer hemskolning till våra barn och varför hemskolning är viktigt för oss. Så vilka är skälen till att hemskola sina barn?

En av anledningarna är frihet i olika former. Friheten för barnet att kunna lära sig i sin egen takt och avancera inom ett ämne som hen själv har ett intresse för. Den inre nyfikenheten är vad som driver kunskapen framåt hos barnet istället för att man har något yttre som sakta knuffar barnet framåt steg för steg i en förutbestämd bana. Friheten att inte hela tiden bli bedömd och utvärderad i sitt arbete utan att låta lusten och det inre drivet vara kraften som formar ens kunskap.

Kunskap är också ett väldigt vitt begrepp som inte alltid får plats inom skolans ramar enligt mig. För att få en fullvärdig kunskap och förståelse om ett visst begrepp eller ämne så krävs det mer ofta än sällan att få pröva på denna kunskap i olika former vilket går bortom en skolbänk eller skolbok. Jag tror de flesta av oss kan enas om att bland de viktigaste lärdomarna vi har lärt oss genom livet inte varit vid skolbänken. Ibland handlar kunskap även om kunskap om självaste livet och att veta hur man lever i självaste samhället, hur det är uppbyggt och att göra observationer av sin omgivning. En lärdom och kunskap som dagens skolor är lite väl begränsade för att kunna erbjuda. Sådan kunskap nås genom att aktivt interagera med samhället och omgivningen bortom en institutions väggar.

Hemskolningen ger oss också frihet i form av att vi inte är bundna till en specifik plats under en specifik tid av året. Vi kan ta med våra barn på resor och upptäcka saker tillsammans i självaste kulturerna barnen i en skola tar del av genom sidorna i en bok. Vi kan genom resorna även erbjuda våra barn ett mångsidigt möte med olika slags människor och just en större förståelse av hur olika samhällen är uppbyggda och fungerar, kulturerna som skapats och hur det formar människorna inom dessa samhällen och kulturer. Denna kunskap vunnen genom att själv vara aktivt deltagande i samhället och sedan ägna tid åt reflektion kring upplevelserna och mötena man just stött på. Hemskolningen ger helt enkelt även en flexibilitet och om man bygger upp ett liv med ett flexibelt arbete, t.ex. ett småföretag, där kanske även barnen kan få vara en del emellanåt så ger hemskolningen möjlighet att utnyttja denna chans fullt ut.

En annan anledning till att hemskola är tid. Genom att hemskola får vi mer tid tillsammans med våra barn, att fortsätta lära känna dem genom deras uppväxt, att vi föräldrar få chans att stötta dem i deras lärande och samtidigt få en chans att dra lärdomar själva längs med vägen. Att hemskola barnen är verkligen en möjlighet att ge och få, en möjlighet jag tror är otroligt givande och stärkande för familjebanden. Där chans ges att verkligen förstå varann då man lever den största delen av dagarna tillsammans i livet istället för på var sitt håll och på var sin institution.

Tre vanligt förekommande frågor och skepsis jag har stött på när det kommer till hemskolning är följande:

Hur ska jag, som förälder, kunna lära ut i alla ämnen? Jag har inte den kompetensen som lärarna och skolan har.
Detta är en vanligt förekommande fråga och jag håller inte riktigt med i den något ironiska slutsatsen. Tanken med skolan är att man ska ha en tillräckligt god allmänkunskap när man går ur grundskolan (och gymnasiet). Du ska ha med dig den kunskapen du behöver för att klara dig i samhället. Ändå så kommer många fram till en slutsats att de som själva blivit lärda inom skolans ramar inte är tillräckligt kompetenta att utbilda sina egna barn i ämnena de själva läst. Vad säger detta om kunskapen vi får med oss ifrån skolbänken? Om inte ens vi föräldrar har kunskapen med oss i vuxen ålder som våra barn kommer lära sig hur kan man då tro att våra egna barn kommer få med sig det dem behöver ifrån skolan? På vilket sätt kan man bedöma kunskapen i skolan som bättre än den man själv kan erbjuda?

Det finns några fördelar man själv har som förälder som läraren i en skola inte har. Dessa är att du för det första känner ditt barn allra bäst då du sätt det växa upp sedan första början och vet i ganska omfattande utsträckning hur hen tar till sig information enklast. Du har även möjlighet att individanpassa lärandet för just det barnet du har framför dig vilket en lärare i en skola aldrig har möjlighet till i samma utsträckning som du själv. Jag skulle vilja påstå att en lärare har ganska svåra förutsättningar inom skolans ramar att se till varje individ och lära ut kunskap på effektivaste sätt. Inte för att läraren inte har kunskap hur hen ska göra utan för att hen begränsas så pass mycket av skolan som institution helt enkelt. Sedan blir även vuxentätheten betydligt högre med en förälder som funkar som en stöttepelare i sitt barns lärande än vad som är möjligt i en skola.

Om vi ser till detta har man som förälder bättre förutsättningar än vad de flesta lärare har i en skola att stötta sina barn i deras lärande. Trots att de inte har en specialanpassad högskoleutbildning att mäta sig med. Sedan ska det även poängteras att som hemskolande förälder har man inte riktigt samma roll som en lärare heller. Det är olika roller med olika slags värden men som både är värdefulla på enskilda sätt.

Det är däremot klokt att ha med sig när man funderar på att hemskola sitt barn och vad det krävs att det kräver väldigt engagerade föräldrar. Det kräver föräldrar som själva är nyfikna på att lära sig tillsammans med sitt barn, är insatta på källkritik, vet hur man söker information och är öppna för att finna människor som kan komplettera eventuella kunskapsluckor som kan uppstå när barnet är på en högre utbildningsnivå. Det kräver även föräldrar som har ett visst intresse i hur pedagogik fungerar och delvis även grundläggande psykologi om barns utveckling. Detta är däremot ingenting man inte själv kan läsa sig till så länge man vet dem rätta platserna att söka vetenskapligt baserad information på.

Hur blir det med socialiseringen då?
Om ni läst så här långt har ni nog märkt att socialiseringen inte är ett problem då ett barn som hemskolas oftast vistas i större utsträckning ute i samhället än ett barn som går i skolan. Detta helt enkelt för att det inte är lika enkelt för en skola att utföra utflykter som är utanför skolans väggar utan socialiseringen är begränsad till människorna på självaste skolan. Ett barn som hemskolas får oftast en bredare socialiseringen med andra ord med människor som i större utsträckning varierar i ålder än bara jämnåriga. Sedan kommer det hemskolade barnet hitta vänner som i större utsträckning är baserad på barnets intressen än på vilka som slumpmässigt hamnat i samma klass utifrån födelseår. Barn som hemskolas har också projekt och aktiviteter på gång som involverar samarbete eller möten med andra människor för att deras intressesfär kräver det. Precis som barn som går i skolan har aktiviteter de närvarar på baserat på intressen utanför skoltid har barn som hemskolar det.

Hur får man ihop det ekonomiskt att hemskola då?
Ibland kommer även frågan upp hur man får det att gå ihop ekonomiskt att hemskola barnen. Det mesta går att få ihop om man är tillräckligt påhittig och villig att prioritera bort vissa saker i livet. Man behöver lära sig att väga för och nackdelar och hur mycket hemskolningen känns värd för ens egna familj utifrån de eventuella uppoffringar det kan innebära. Det brukar innebära en minskad ekonomi för de flesta familjer att hemskola även om det finns dem som fått ihop riktigt kreativa ekonomiska lösningar vilket gjort att hemskolningen inte påverkat dem ekonomiskt i större utsträckning. Jag skulle vilja påstå att de flesta som har ett intresse för att hemskola barnen ser inte den ekonomiska biten som tillräckligt problematisk för att välja bort hemskolningen som alternativ. Det finns verkligen lika många lösningar som familjer som hemskolar. Det handlar bara om att finna dem!

Är hemskolning för alla barn och föräldrar?
En sista fråga jag vill beröra som jag själv tycker är viktig att ta upp det är om hemskolning är för alla. Svaret är självklart nej på det! Vi är alla olika, vuxna som barn, och vi trivs att leva på olika sätt. Det krävs en viss typ av förälder för att hemskolning ska funka väl, utan att lägga någon värdering i att den ena föräldern skulle vara bättre än den andra. Sedan så tycker jag föräldraskap handlar om att vara så lyhörd som möjligt till sitt barn och har man ett barn som vädjar och ber om att få börja skolan eller att man inte får ihop vardagen på ett tillfredsställande sätt för alla involverade är det inte ett nederlag att ett barn börjar skolan. Med nederlag menar jag för de föräldrar som väldigt högt har önskat att hemskola då. Beroende på omständigheter kan det vara mer eller mindre lämpligt att barnet blir hemskolat.

Jag hoppas detta inlägg kan hjälpa vissa att få en bredare förståelse till varför vissa familjer väljer att hemskola sina barn och kanske även fått svar på några av de vanligaste funderingarna. Ni är självklart välkomna att ställa frågor i kommentarsfältet nedan om fler frågor dyker upp!

(Visited 28 times, 1 visits today)

4 thoughts on “Varför välja hemskolning för sina barn?

 1. Vi tror inte på det konceptet och har inte passat våra barn . De har rest med oss i 7 mån. Och lilla tjejen har det drabbats negativt att inte ha kompisar . Vi har gjort allt vi kan för att hitta det sociala men d är svårt utomlands . Det är en frustration hos barnen då de ej kan språk o då det inte alltid finns barn i samma ålder hemma då andra går i skolan . Hon är en typiska dagis unge som älskar dagis så vi låter henne gå tillbaka dit snart . Det funkar nog bra på olika barn . Inte för oss . Vi märker att våra barn mår bra av tid på dagis och vi tycker att tiden blir mindre då allt i hushållet ska göras också då man har barn hemma o allt tar längre tid då. Men jag är impad på all kreativitet ni föräldrar har som hemskola har :))

  1. Hemskolning är inte för alla barn eller föräldrar helt enkelt. 🙂 Sedan tror jag att det är svårare att finna vänner om man flyttar till ett land där barnen inte kan språket och heller inte får chansen att lära sig det under tiden de bor där. Det där med att inte kunna språket är en utmaning men barnen lär ju sig fort om de har möjlighet att vistas dagligen i en miljö där språket talas eller får ta del av språklektioner. Det blir lite extra kämpigt men det finns ju många som flyttar utomlands permanent där barnen inte kan språket och får det att funka ändå.

   Det blir ju lite roligare om man hemskolar och det även finns andra hemskolade barn de kan se om dagarna. Däremot tror jag inte det är nödvändigt att man träffar jämnåriga just under dagen utan att kvällar, helger och under aktiviteter funkar minst lika bra för de allra flesta barn. Då blir dagarna familjestund istället och kvällar och helger blir mer fyllda med vänner och aktiviteter med dessa.

   Själv upplever jag det inte riktigt som ett problem att ha barnen hemma och ta hand om hushållet kan jag erkänna. Kanske för att vi vuxna inte jobbar lika mycket som två heltidsarbetande föräldrar då vi hjälps åt att ha hand om barnen om dagarna. Det gör ju att vi även har mer tid för hushållssysslor. Minst en av oss kan förlägga tiden för sådan när vi vill på dygnet och vara ganska flexibla i när det görs.

 2. Jag förstår inte vad du menar när du skriver ”skolan som konstitution”. Är det bara att du inte vet vad ordet betyder?

  1. Du har rätt det kanske inte är det mest passande eller korrekta ordet. Jag tänkte mer på skolan som organ och när jag skrev konstitution tänkte jag i form av uppbyggnad/inrättning. 🙂 Jag ändrar på det så att det blir korrekt. Sedan sitter jag och funderar om jag inte bara tänkt fel och velat skriva institution. Jag minns inte för att varar ärlig! Haha. Men tack för att du poängtera det. ^_^

Lämna gärna en kommentar!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.