Utlandsflytten

Vi valde att lämna Sverige hösten 2017 för att följa vår dröm och övertygelse om att hemskolning var rätta valet för våra barn och vår familj.

I Sverige finns något som heter skolplikt vilket innebär att ingen form av hemskolning eller unschooling är tillåten medan i ett flertal olika länder, både i när och fjärran, finns det istället en form av läroplikt vilket är betydligt mer tillåtande än skolpolitiken i Sverige. En läroplikt innebär att staten till viss del anser att föräldern har rätt att välja form av utbildning till sitt barn, därav är hemskolning ett alternativ, medan i Sverige finns det inga andra val än de statligt godkända skolorna. Om ni är nyfikna på att veta mer varför vi väljer att hemskola våra barn kan ni läsa här.

Vi har under merparten av våran tid som föräldrar planerat att flytta utomlands för att kunna möjliggöra våra hemskolningstankar. Vi insåg redan när vårt första barn bara var något år gammalt att vi drogs till unschoolingfilosofin så pass mycket att vi var villiga att flytta ifrån Sverige för att kunna ge barnen och oss själva det liv vi trodde skulle ge oss allra störst livskvalité.

Vi har under åren som gått haft hela världen öppen som möjlig plats att flytta till för att kunna unschoola våra barn. Ibland har jag känt frustration över att vi inte bara ha kunnat resa över halva världen, upptäcka och hitta vår plats längs med resan. Vi har helt enkelt haft saker i Sverige som har hållit kvar oss och som varit av betydelse att avsluta innan en flytt eller resande har kunnat ske. Några resor har det ändå blivit i hemskolningens (och hjärtats) namn och dem resorna har gett otroligt stor insikt. Att resa ger verkligen perspektiv och våra resor har gjort det lättare att förstå vilka våra behov är. Vilket i sin tur leder till en lättare förståelse till vilken plats som skulle passa en att flytta till, där man förhoppningsvis kan skapa sig ett liv man kan frodas i. Det är också en insikt jag vunnit med tiden och det är att platsen inte nödvändigtvis är det viktigaste valet i ett sådant här beslut utan snarare vilket liv man kan skapa sig på platsen man funderar på.

Åland föll som ett naturligt alternativ för oss i slutändan då det var en av platserna vi länge och seriöst funderat att flytta till. Åland har fördelarna att det talas svenska, har ett väl uppbyggt och fungerande välfärdssystem, har låg arbetslöshet, uppmuntrar barnfamiljer och svenskar att flytta dit då de är i behov av invandringen till ön, väldigt tillåtande hemskolningslag med läroplikt istället för skolplikt och att det finns många andra svenska familjer som redan lever, bor och hemundervisar på Åland.

I allt sökande och letande så blev det till slut den självstyrande ögruppen Åland som blev vårt val och jag kan luta mig bak och känna mig trygg i att det var det rätta valet för oss av alla de fantastiska platser som finns därute i världen.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara